Produkten

Produkten


Artikels

Ongeveer 400 wetenschappelijke artikels in nationale en internationale tijdschriften over ‘bodemstructuur, bodemverbetering, bodemtechnologie, bodemerosie en bestrijding, bodem- en waterconservering, wind erosie, verwoestijning, land degradatie, drainage, substraten, bodem degradatie, toplagen van grasvelden’

Artikels in lokale bladen over ‘aanleg van wijngaarden, toplagen van voetbalvelden’


Tijdschriften

Lid van nazichtcommissie van internationale wetenschappelijke tijdschriften

Redactie van: De Sport Gazet, ISPA Results,

Uitgever van: MAF (Magazine van Aktie en Fitness, Loopkalender, Loopmagazine)

Stichter van wetenschappelijk tijdschrift: Soil Technology


Boeken

Uitgever en co-auteur van de Proceedings van de congressen over ‘Erosion Assessment’

Uitgever en co-auteur van de Proceedings van de Conferences on Desertification

Uitgever en co-auteur van de Proceedings van ELAFIS

Uitgever en co-auteurv an de Proceedings of Werkvergaderingen van de ICTP Soil Physics Associates

Uitgever van boeken:

-Where are they now? (biography van Olympic atleten) co-auteur met Fred Wilt (USA)

-Zwevend over de ijskap. De Trans Groenland Expeditie 1995 (Dixie Dansercoer)

-ARAG-KAAG ATLETIEK 1864-2000 (Frank De Cloet)

Medewerker aan het boek:  GANTOISE 150: 101 Indianenverhalen (Martine Vermandere)


Aankoop en verkoop van Kunstwerken.

Voor informatie en prijzen  contacteer donald.gabriels@gmail.com

Gsm 0476/ 89 87 72.

Activiteiten

Advice

Judicial and Private

Tourism

Guided tours

Travel

Organisations

Academic organisations

Sports

Art and Music

Products

Productions

Books

Journals

Articles


Copyright ©  All Rights Reserved Ganda Publi Productions