Wie zijn we?

Wie is Donald Gabriels ?


Donald is een landbouwkundig ingenieur van de Gentse Universiteit, en is nu Emeritus Professor van de Vakgroep Bodembeheer van de Faculteit van de Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is Master in de Landbouwkunde (Bodemfysika) van Iowa State University (USA) en is doctor in de Landbouwkundige wetenschappen van de Gentse Universiteit. He was a ‘Fullbright’ post-doctoraats-bursaal in Purdue University (USA) waar ook het Nationaal Erosie Laboratorium is gevestigd

Tijdens de eerste jaren van zijn academische loopbaan was zijn onderzoek voornamelijk toegespitst op de evaluatie van de bodemstructuur en op de processen van bodemdegradatie en op de bestrijding van erosie door water. Donald bouwde verschillende laboratorium- en veld-regenval simulatoren, welke verdeeld en ook gecopieerd werden in diverse laboratoria en instituten en proefstations over de gehele wereld. Enkele tientallen jaren geleden coordineerde hij ook de bouw van het Internationaal Centrum voor Eremologie (ICE) op de campus van de Universiteit Gent. Dit gebouw bevat de unieke combinatie van een windtunnel met regenvalsimulatie. In 2008 werd Donald voorzitter van de UNESCO Leerstoel van Eremologie  voor de studie van Woestijnen en Woestijnvorming. Dit droeg bij tot zijn onderwijs en onderzoek in de bodemstructuur, landdegradatie en desertificatie, bodemfysika, substraten, bodemconditionering en bodemverbetering, bodemerosie processen en controle, wind erosie, schuine regenval, constructie van natuurlijke en synthetische gras sportvelden.


Donald is ook de stichter en co-directeur van de ‘College Bodemfysika’ van de Abdus Salam Internationaal Center voor Theoretische Fysika (ICTP) in Trieste, Italië, en mede-organisator van de werkvergadering over Bodem- en Waterconservering voor de lokale landbouwers en hun familieleden van de Andes landen van Latijns Amerika (COSWAND). Naast de tweedaagse werkvergadering (COSWAND) werd sedert 1983 ook mede door hem de Cursus Bodemfysika in landen van Latijns Amerika georganiseerd (ELAFIS) . Hij was hoofd van de Vakgroep Bodembeheer van de Universiteit en co-promoter van de Master cursus ‘Physical Land Resources’ in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Donald is eveneens auteur en co-auteur van een groot aantal wetenschappelijke en niet-academische publicaties in magazines en boeken. Hij organiseerde ettelijke symposia, conferenties en congressen in binnen en buitenland. Hij was leider en consultant voor verschillende onderzoeksprojecten en was gastprofessor, gastdocent en voornaamste spreker in alle delen van de wereld. Tijdens de laaste jaren van zijn ‘officiele’ academische loopbaan was hij de wetenschappelijke xpert van het UNESCO project SUMAMAD (duurzaam beheer van  droge gebieden) en van CAZALAC (Centrum voor Water in de droge gebieden in Latijns Amerika en in de Carabbean);  beide projecten werden gesteund door de Vlaamse overheid.


Naast en gelijklopend met zijn academische loopbaan ging meest van zijn ‘vrije’ tijd naar ‘sport, training en begeleiding’. Enige tijd geleden was Donald een internationaal lid van de Belgische ploegen atletiek en handbal en nam deel aan de Universitaire Wereldspelen Handbal. Na zijn ‘actieve’ sportloopbaan was hij verschillende jaren een lokale, regionale en nationale trainer en fysische begeleider in atletiek, handbal, voetbal, basketbal. Van tijd tot tijd nam hij de micro op nationale en internationale sportmanifestaties en schreef artikels in sporttijdschriften en boeken. Nu is hij coordinator van de cooperatieve vennootschap GANDA PUBLI PRODUCTIONS met oa het publiceren van wetenschappelijke en sporttijdschriften en boeken. Ganda Publi Productions organiseert daarenboven  toeristische wandelingen, reizen en expedities. Zo was Donald mede-organisator van de  Brugge-Parijs-Dakar en de Dwars door Mauretanië woestijnexpedities en van de aflossing (loop en fiets) Madrid –Gent ter gelegenheid van Keizer Karel’s  500ste  ‘geboortedag’ in Gent (1500). Donald gidst in Gent in enkele talen en als de “egte Gense Perfesser’ in het Gents dialect; hij maakt ook menige landschapsschilderijen die hij graag tentoonstelt en verkoopt.

Activiteiten

Advice

Judicial and Private

Tourism

Guided tours

Travel

Organisations

Academic organisations

Sports

Art and Music

Products

Productions

Books

Journals

Articles


Copyright ©  All Rights Reserved Ganda Publi Productions